Coronavirus (COVID19) och rökning

Covid19 och Smoke

Rökning och coronavirus. Uppdaterade uppgifter för maj 2020. I allt högre grad rapporteras att coronavirus passerar rökare och att det inte är lätt för rökaren att få koronaviruset. Varför detta händer förblir ett mysterium. Toli tobaksrök neutraliserar viruset, nikotin smälter sig på något sätt ... Läs hela

⚡ Rökning och coronavirus. Nya data.

Ingen rök, kommer att vara ledig

Enligt ständigt uppdaterade och undersökta data om COVID19 är coronavirusinfektion en systemisk sjukdom. Detta innebär att hela kroppen kan påverkas, inte bara lungorna, och med inflammatoriska processer i övre luftvägarna som vid luftvägssjukdomar, kan infektionen utvecklas ytterligare ... Läs hela

Rökning och coronavirus

Rök och coronavirus

April 2020. Världen kommer för alltid komma ihåg den här gången. Viral infektion av SARS-C0V-2 orsakad av COVID-19-sjukdomen. Komplikationerna orsakade av coronavirusinfektion är inte begränsade till atypisk lunginflammation, det finns bevis för att viruset orsakar hjärnskador, kan tränga in i mag-tarmkanalen medan det finns kvar, orsakar försämring och olika ... Läs hela